Saņemtas QSLs no: DL- 3,06 kg,I-8,57 kg,JA-1,8 kg,OM-260 g un W-1,85 kg.

Ievietots Info | Pievienot komentāru

Saņemtas QSLs no F – 9,05 kg.

Ievietots Info | Pievienot komentāru

Saņemyas QSLs no: DL -1,68 kg, EA – 1,9 kg,ER – 92 g,LX- 199 g un PA – 9,95 kg.

Ievietots Info | Pievienot komentāru

Saņemts sūtījums no YL2GC.

Ievietots Info | Pievienot komentāru

S

Saņemts sūtījums no YL2CZ.

Ievietots Info | Pievienot komentāru

Saņemti sūtījumi no YL2BR,YL2CP,YL2JZ un YL3BU .

Ievietots Info | Pievienot komentāru

Saņemts sūtījums no YL3CW .

Ievietots Info | Pievienot komentāru

Aizsūtīju QSLs: YL2CA , YL2EC , YL2JZ , YL2QK , YL2UH , YL3CW un YL3GX .

Saņemts sūtījums no YL3GQ .

Ievietots Info | Pievienot komentāru

Saņemtas QSLs no 9H – 51 g , DL – 4,9 kg , EI – 91 g , HL – 345 g ,LZ – 1,98 kg ,

M0OXO – 124 g , OM – 752 g , VR2 – 112 g ,YO – 138 g un 68 g sīkos sūtījumos.

Ievietots Info | Pievienot komentāru

Saņemts sūtījums no YL3CW un 1,85 kg QSLs no JA .

Ievietots Info | Pievienot komentāru